Zicht op effecten van Lichaamsgeorienteerde psychotherapie: Boek

This message is about a Dutch book about the effects of body oriented psychotherapy, by Gees Boseker, former chair of the Core Science Foundation.
As soon as her book is available in English, we intend to write a review in English as well.

Zicht op de effecten van lichaamsgeoriënteerde psychotherapie

Met vreugde wil ik mijn nieuwe boek aankondigen! Acht jaar heb ik gewerkt aan een onderzoeksproject, een pilotstudie, waarvan de uitkomsten uitgebreid in dit boek beschreven staan. Blij ben ik, want de missie die ik met dit boek heb, is om het vak lichaamsgeoriënteerde psychotherapie op wetenschappelijke wijze voor het voetlicht te brengen. Voor het voetlicht bij therapeutische behandelmodellen die baat kunnen hebben bij een lichaamsgerichte aanpak, maar zeker ook bij mijn vakgenoten. Ik hoop dat de wetenschappelijke benadering inspiratie zal brengen het vak lichaamsgeoriënteerde psychotherapie verder te ontwikkelen naar een steeds hoger niveau. Er ligt een rijke waaier aan kennis die erom vraagt opgetild te worden naar een wetenschappelijk niveau. Ik wil het vak een gezicht geven in de wereld van de psychologie en psychotherapie én ik hoop daar zoveel mogelijk mensen in te bereiken en mee te nemen.

Wat is er in het boek te lezen?

Lichaamsgeoriënteerde psychotherapie is een vorm van psychotherapie waarin er geen hiërarchisch onderscheid bestaat tussen lichaam en geest. Het zijn werkzame en interactieve aspecten van het geheel. Ondanks de toenemende interesse in het werken met lichaamsgeoriënteerde interventies binnen (psycho)therapieën is er nog weinig kennis over de effecten van deze interventies binnen het proces van behandelen. Redenen hiervoor zijn onder meer gelegen in het gebrek aan betrouwbare en valide meetinstrumenten die lichaamsgeoriënteerde interventies zouden kunnen meten en in de geringe wetenschappelijke onderzoeken die er wereldwijd zijn gedaan. Met deze pilotstudie is er een begin gemaakt met de zoektocht naar wat de effecten van lichaamsgeoriënteerde interventies binnen het behandelproces zouden kunnen zijn.

Deze pilotstudie beschrijft de resultaten van het veranderingsonderzoek van (jong) volwassenen die een behandeling lichaamsgeoriënteerde psychotherapie krijgen. Daarnaast worden er inzichten beschreven die zijn opgedaan tijdens de studie van lichaamsgeoriënteerde interventies binnen het behandelproces en tevens is er cliënt-tevredenheidsonderzoek gedaan. De vraag, die de rode draad vormt in deze studie, is of de lichaamsgeoriënteerde interventies van invloed zijn op de veranderingen die cliënten rapporteren in de voorgelegde vragenlijsten van het veranderingsonderzoek. Hoewel er geen direct wetenschappelijk bewijs is dat de gerapporteerde veranderingen mede zijn ontstaan door de lichaamsgeoriënteerde interventies, zijn ze indirect wel van invloed. De studie beschrijft deze invloed.

Gees Boseker (1963) voert sinds 22 jaar een zelfstandige praktijk voor lichaamsgeoriënteerde psychotherapie, supervisie en scholing en is werkzaam in binnen- en buitenland. Ze bekwaamt zich vooral in de hechtingstheorie en in de interpersoonlijke neurobiologie (IPNB) en integreerde deze in de lichaamsgeoriënteerde methode. Gees Boseker is tevens auteur van het boek ‘Neuroscience of somatic psychotherapy’ (2017).

Het boek is verkrijgbaar door een mail te sturen naar Gees Boseker, geesboseker@coremovement.nl Het boek kost € 27,50 (inclusief BTW en exclusief verzendkosten)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Leave a Comment: